Vážní zájemci o středoevropskou archeologii

Ocitáme se v místech, kam nahlédnou jen ti, kteří si váží vlastních evropských kořenů a zajímají se o prehistorii své rodné země. Opustíme všechny ty veliké objevy Egypta, Mezopotámie, jižní Ameriky a jižní Evropy a podíváme se do kuchyně středoevropské archeologie. Vždyť její objevy jsou stejně zajímavé a nám v mnohých ohledech bližší. Jsou nám dostupnější a leží na dosah našich domovů. Vždyť stačí vyjít na nějaké pole v okolí (pokud možno tam, kde se nachází lokalita), chodit mezi hroudami hlíny...a za pár minut můžete mít plnou hrst pravěkých či středověkých střepů. To je koneckonců víc, než když si z nějaké té exotické dovolené přinesete dvaceticentimetrovou egyptskou sfingu.

strepy
Nálezy z moravských lokalit

Abychom však pronikli do hlubin našeho pravěku, musíme se blíže seznámit s jednotlivými obdobími a v nich s mnohými kulturami, které určitou dobu reprezentují. Je jich spousta a většině se zřejmě vybaví jen ty nejhlavnější a nejznámější. Já vám ale předkládám kultur a skupin daleko víc* a to včetně informací o jejich postupném odkrývání a poznávání, o vědcích, kteří se jim věnovali a také o teoriích, které tito badatelé vytvářeli.
Dějiny pravěku a rané doby dějinné se dělí do těchto období:

Paleolit Mezolit Neolit Eneolit Doba bronzová Doba halštatská Doba laténská Doba římská Doba stěhování národů

* jedná se o zápisky z přednášek
Pro hlubší bádání je možno nahlédnout do referátů, které jsem vypracovala během studia.

- Symboly a rituály v paleolitu
- Umění Skýthů
- Technologie výroby keramiky (přednáška)
- Kultovní místa v pravěku
- Hromadný nález starobronzových dýk (Kozí hřbety u Horoměřic)
- Náboženství doby bronzové
- Zápis z 18.sympozia o starší době bronzové (stručný zápis z jednotlivých příspěvků)
- Pohřební ritus Etrusků
- Protoúnětická kultura na Moravě
- Pravěká náboženství (přednáška)
- Germánská mytologie na základě archeologických pramenů
- Antropologie
- Wogastisburg